• Chúc Mừng Năm Mới

  Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.

 • Chúc Mừng Năm Mới

  Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới: nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

 • Chúc Mừng Năm Mới

  Chúc mừng năm mới. Chúc 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần như ý, 12 tháng an vui, 8.760 giờ thoải mái, 52.600 phút may mắn và một năm mới an khang thịnh vượng – phát tài phát lộc.

Thử xem 2 ví dụ bên dưới nhé, mình xem thử xem có sự khác biệt không nhé. 

VD 1: 

import {createRef} from 'react' 

const FocusInput = () => {
  const inputEl = createRef()

  const focusInput = () => {
   inputEl.current.focus()
  }

  return (
   <>
     <input ref={inputEl} type="text" />
     <button onClick={focusInput}>Focus input</button>
   </div>
  )
}

VD 2:

const FocusInput = () => {
  const inputEl = React.useRef()

  const focusInput = () => {
   inputEl.current.focus()
  }

  return (
   <>
     <input ref={inputEl} type="text" />
     <button onClick={focusInput}>Focus input</button>
   </>
  )
}

Về cơ bản có lẽ là không khác biệt. Nhưng thật sự khác biệt lớn lắm.

Đối với createRef thì mỗi lần component gọi nó được render thì nó sẽ tạo ra một ref mới.

Còn đối với useRef thì trả về cùng một ref khi render. có nghĩa là giá trị nó không được tạo mới lại. 

 

Viết bởi : vndevops.com

 

 


Trao đổi link