• Chúc Mừng Năm Mới

    Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.

  • Chúc Mừng Năm Mới

    Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới: nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

  • Chúc Mừng Năm Mới

    Chúc mừng năm mới. Chúc 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần như ý, 12 tháng an vui, 8.760 giờ thoải mái, 52.600 phút may mắn và một năm mới an khang thịnh vượng – phát tài phát lộc.

Một số cách khai báo object

Dùng Object Literal

const person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};

Dùng Keyword new

+ Dùng new Object

var person = new Object();
person.firstName = "John";
person.lastName = "Doe";
person.age = 50;
person.eyeColor = "blue";

+ Hoặc Object Constructors|Prototype

function Person(first, last, age, eye) {

  this.firstName = first;

  this.lastName = last;

  this.age = age;

  this.eyeColor = eye;

}

var myFather = new Person("John", "Doe", 50, "blue");

+ Hoặc Class

class Car {
  constructor(brand) {
    this.carname = brand;
  }
}
mycar = new Car("Ford");

+ Dùng Create() trong ES5

var person = Object.create(null);

typeof(person) // Object

console.log(person) // Object with prototype object as null

// Set property to person object

person.name = "Virat";

console.log(person);

 

 Một số cách tạo ArrayJavaScript Arrays

var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

Hoặc dùngKeyword new

var cars = new Array("Saab", "Volvo", "BMW");


Trao đổi link