• Chúc Mừng Năm Mới

    Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Vài lời cung chúc tân niên mới. Vạn sự an khang vạn sự lành.

  • Chúc Mừng Năm Mới

    Hoa đào nở, chim én về, mùa xuân lại đến. Chúc một năm mới: nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc.

  • Chúc Mừng Năm Mới

    Chúc mừng năm mới. Chúc 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần như ý, 12 tháng an vui, 8.760 giờ thoải mái, 52.600 phút may mắn và một năm mới an khang thịnh vượng – phát tài phát lộc.

[1] Cài đặt Nginx
[root@www ~]# yum install nginx

[2] Mở file cấu hình chính của nginx ra
[root@www ~]# vi /etc/nginx/nginx.conf
# line 38: thay đổi hostname,
server_name www.srv.world;

#Khỏi động Nginx
[root@www ~]# systemctl start nginx

#Gõ lệnh dưới để xem trạng thái nginx đã restart được hay chưa, nếu thấy status màu xanh bảo là nginx is running là ok nhé
[root@www ~]#systemctl status nginx

#Cho phép nginx khởi động cùng với centos, khi server được restrt
[root@www ~]# systemctl enable nginx

[3] Thêm http service vào trong firewall và restart firewall lại
[root@www ~]# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success

[root@www ~]# firewall-cmd --reload
success

[4] Mở trình duyệt và truy cập vào http://srv.world để xem kết quả


Trao đổi link