Subdomain

Tên miền của bạn là mysite.com

 • Bạn cài Message Board tại mysite.com/board

 • Bạn có thể biến thư mục board thành sub-domain bằng cách tạo subdomain tên board ở Control Panel.

 • Bạn có thể truy cập Message Board dùng mysite.com/board hoặc board.mysite.com

 • Việc thực hiện này là hoàn toàn miễn phí

 

 

Parked Domain

 • Bạn có 2 domains mysite.com và my-other-site.com

 • mysite.com là domain của website bạn và bạn cũng muốn sử dụng thêm my-other-site.com.

 • Bạn muốn cả 2 domain này cũng dẫn đến một website. Điều này có nghĩa là khi khách truy cập vào www.mysite.com hoặc www.my-other-site.com họ đều đi đến cùng một website

 • Để có nhiều parked domains, bạn cần đăng ký sở hữu nó từ các nhà đăng ký

 

Add-On Domains

 • Bạn có 2 tên miền mysite.com và my-other-site.com.

 • Bạn muốn 2 tên miền này sử dụng cho 2 website riêng biệt với nha

 • Để có nhiều addon domains, bạn cần đăng ký sở hữu nó từ các nhà đăng ký

 •  

 •